Příspěvky na rok 2009

Členské příspěvky na rok 2009

 V průběhu roku 2009 stanovil na svém zasedání výkonný výbor občanského sdružení FAJM výši členských příspěvků na rok 2009 takto:

 Hráči družstev mládeže starší 6 – ti let:

 

     Přípravky                          400,-Kč/měsíčně

                            Žáci                                    400,-Kč/měsíčně

                            Žáci 10.ZŠ, 16. ZŠ              300,-Kč/měsíčně

 školky Albrechtická, Zahradní                      300,-Kč/měsíčně

 Děti do 6 – ti let.                                             100,- Kč/měsíčně

Výhody pro žáky – hráče navštěvující 10. ZŠ a 16. ZŠ v Mostě:

 

Ø  členské příspěvky ve výši 300,-Kč/měsíčně

Ø  1 x ročně příspěvek na kopačky  (500,- Kč)          

 

 

Placení bude probíhat v měsíčních splátkách. Nejlépe bankovním převodem. Platit se bude 11 měsíců. Za červenec se platit nebude.

 

Platbu lze provést složenkou AV na kterékoliv poště na účet FK Baník Most u ČSOB:

-          FK Baník Most , U Stadionu 275, 434 01 Most

č.účtu 164804654/0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol (VS) – rodné číslo hráče (dítěte), specifický symbol (SS) – A žáci 500, B žáci 600, C žáci 700, D žáci 800,Žáci kadeti st. 100,Žáci kadeti ml. 200, A přípravka 900, B přípravka 1000, C přípravka 1100, D přípravka 1200, E přípravka 1300, F přípravka 1400,

Do kolonky zpráva pro příjemce napište jméno a příjmení hráče (dítěte).

 

-          jednorázovým platebním příkazem nebo převodem z vlastního účtu na účet FK Baník Most  u ČSOB:

č.účtu 164804654/0300, konstantní symbol (KS) 0558, VS-rodné číslo hráče (dítěte), SS-číslo družstva (viz výše). Do kolonky zpráva pro příjemce napište jméno a příjmení hráče (dítěte).

 

 

Pokud jsou v klubu sourozenci, platí příspěvky jen jeden.

 

Z vybraných členských příspěvků jsou jednotlivým družstvům hrazeny především náklady na startovné, cestovní náhrady, materiální vybavení, atd.

 

                                                                                 VV OS a vedení mládeže

                                                                                  FK BANÍK Most, a. s.